AIDA (Attention, Interest, Desire và Action)

Bạn đang ở đây

AIDA (Attention, Interest, Desire và Action)

Thu hút chú ý, gây dựng mối quan tâm, tạo sự ham muốn và dẫn đến hành động mua là một trong những công thức quan trọng nhất của lý thuyết tiếp thị. Công thức này giúp bạn tập trung vào quá trình biến một người không biết gì về sản phẩm hay dịch vụ của mình thành khách hàng.