6 sigma

Bạn đang ở đây

6 sigma

"Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót Mục tiêu của Six Sigma là chỉ có 3,4 lỗi (hay sai sót) trên mỗi một triệu khả năng gây lỗi". 6 cấp độ, cấp độ càng cao thì tỷ lệ sai sót càng thấp.