thiết kế landing page

Bạn đang ở đây

thiết kế landing page

Doanh nghiệp có nên xây dựng 1 hệ sinh thái cho mình?

Câu trả lời là tại sao lại không nếu đủ nguồn lực. Ai là chủ doanh nghiệp, hầu hết đều mơ sẽ xây dựng riêng được cho mình một hệ sinh thái cả. Vì một doanh nghiệp nếu sở hữu một hệ sinh thái riêng cho tổ chức sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cả hữu hình (tăng doanh thu), vô hình (tăng lợi thế cạnh tranh, giá trị thương hiệu, giữ chặt khách hàng,...). Tuy nhiên, nó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro vì sự phức tạp của nó.