sự thật về marketing

Bạn đang ở đây

sự thật về marketing

Nối tiếp phần trước, phần 2 này sẽ nêu tiếp 5 sự thật về Marketing cuối cùng trong thời đại mới.

Bạn đọc có thể xem lại phần 1 trong series "10 sự thật về Marketing thời đại mới bạn phải biết" tại đây.

Đại dịch Covid 19 đã và đang thay đổi các khái niệm của Marketing. Theo chuyên gia Đặng Hùng, Founder & CEO tại Five Fishes Holding thì dưới đây là 5 điều đầu tiên trong 10 sự thật về Markating thời đại mới.