so sánh excel và crm

Bạn đang ở đây

so sánh excel và crm

Thoạt đầu, Excel dường như là 1 công cụ hữu hiệu để bạn quản lý quan hệ với khách hàng. Nhưng trên đà tăng trưởng và phát triển, bạn sẽ sớm cần nhiều công cụ có thể mở rộng hơn.

Hẳn bạn đã từng nghe “Điều gì đưa bạn đến đây, sẽ không đưa bạn được đến đó”. Excel có vẻ hoàn thành tốt vai trò của mình thời gian đầu. Thậm chí có thể giúp bạn tiết kiệm được 1 khoản tiền…