nhà xuất bản

Bạn đang ở đây

nhà xuất bản

Ngày 30/3/2017, được sự tin tưởng của ban lãnh đạo nhà xuất bản Kim Đồng, công ty Vinno chính thức bắt đầu dịch vụ nâng cấp, khắc phục lỗi và bảo trì website bán hàng mới được xây dựng trên nền tảng Wordpress. Dự kiến công việc sẽ kết thúc vào 25/04/2017 và website sẽ bắt đầu hoạt động chính thức vào 1/5/2017.

Giới thiệu


Dựa vào quy trình quản lý thông tin đặc thù của từng nhóm doanh nghiệp, Vinno phát triển gói giải pháp Vtranet mới DÀNH RIÊNG cho nhóm đơn vị Triển Khai -- Xuất Bản sách. Với mục tiêu hướng tới sự đơn giản hóa và khả năng tùy chỉnh phù hợp cho toàn bộ các quy trình và hoạt động đặc thù trong ngành.Giải pháp giúp kiểm soát được toàn bộ giai đoạn thực hiện Triển Khai -- Xuất Bản sách, theo dõi các đầu sách với các tiêu chí như:

* Sắp triển khai
* Đang in ấn
* Chậm ra can
* Dự kiến xuất bản
* Dự kiến tái bản