lầm tưởng về chuyển đổi số ở Việt Nam

Bạn đang ở đây

lầm tưởng về chuyển đổi số ở Việt Nam

1. Nhầm lẫn giữa Số hóa (digitization) và Chuyển đổi số (digital transformation)