kỹ thuật số

Bạn đang ở đây

kỹ thuật số

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển kinh doanh kỹ thuật số trong thời gian qua đã làm nên một sự thay đổi thiết yếu trong nền kinh tế - xã hội. Sự thay đổi này chủ yếu là do lĩnh vực số hóa ngày càng phát triển với sự khởi đầu của “thời đại kỹ thuật số”, còn được gọi là “cuộc cách mạng kỹ thuật số”.