hướng đi doanh nghiệp

Bạn đang ở đây

hướng đi doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sẽ đi theo hướng khác nhau dưới tác động không đồng đều của đại dịch Covid-19.

Với 5 hướng đi dưới đây, các doanh nghiệp có thể được sử dụng ngay hoặc điều chỉnh để phù hợp cho từng giai đoạn một doanh nghiệp sẽ trải qua trong đại dịch.

hướng đi doanh nghiệp 1