hệ sinh thái phần mềm

Bạn đang ở đây

hệ sinh thái phần mềm

Bản phân tích từ các chuyên gia McKinsey & Company, tập trung vào gắn kết khách hàng, nhân tài và phân tích dữ liệu có thể mở ra thành công trong nền kinh tế hệ sinh thái mới nổi của đất nước.

Doanh nghiệp có nên xây dựng 1 hệ sinh thái cho mình?

Câu trả lời là tại sao lại không nếu đủ nguồn lực. Ai là chủ doanh nghiệp, hầu hết đều mơ sẽ xây dựng riêng được cho mình một hệ sinh thái cả. Vì một doanh nghiệp nếu sở hữu một hệ sinh thái riêng cho tổ chức sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cả hữu hình (tăng doanh thu), vô hình (tăng lợi thế cạnh tranh, giá trị thương hiệu, giữ chặt khách hàng,...). Tuy nhiên, nó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro vì sự phức tạp của nó.