gapowork

Bạn đang ở đây

gapowork

Trong mùa dịch này, khi các doanh nghiệp thảo luận về các chủ đề như Remote Work, Work, From Home, … thì nổi lên giữa đó cái tên “GapoWork”. 

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quan về GapoWork cũng như làm nổi bật lên tầm quan trọng của các công cụ hỗ trợ Remote Work.