đào tạo sales B2B

Bạn đang ở đây

đào tạo sales B2B

Xây dựng kênh bán hàng B2B bắt đầu từ đâu ?

Khác với B2C, khách hàng B2B có những đặc thù riêng biệt và cần thời gian nuôi dưỡng, tương tác lâu dài. Quá trình nhận biết thương hiệu cho đến khi họ ra quyết định mua hàng là một quá trình phức tạp và trải qua rất nhiều bước. Chính vì vậy, việc xây dựng các kênh bán hàng B2B không chỉ tăng mức độ awareness cho khách hàng mà còn là một phần tất yếu trong quá trình làm thương hiệu.

Trong doanh nghiệp bạn ai là người chịu trách nhiệm bán hàng ? Câu trả lời có lẽ là đội Sales nhỉ.

Vậy ai là người chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng? Không ai khác là Marketing phải không ?

Vậy ai là người có trách nhiệm giữ khách hàng ở lại với công ty ? Là Sales và Marketing chứ ai

Deal Review là gì ? 

Deal Review là gì ? Đây là cuộc họp giữa đại diện bán hàng và lãnh đạo bán hàng nhằm xem xét, đánh giá khả năng chốt đơn của các cơ hội cụ thể và các chiến lược khả thi để các giao dịch thành công. 

Deal Review diễn ra khi nào? Thường tiến hành vào gần cuối quý để dự báo hiệu suất hạn ngạch, nhưng Deal Review không giống như QBR (Đánh giá kinh doanh hàng quý)