career path

Bạn đang ở đây

career path

1. Career path là gì?

Career Path trong tiếng Việt có nghĩa là Con đường sự nghiệp. Thông thường, chúng ta vẫn thường mặc định sự nghiệp chính là công việc hiện tại. Điều này đúng nhưng chưa đủ, vì Career Path hàm ý lớn hơn thế. Có thể hiểu đó là lộ trình bạn vẽ ra có điểm xuất phát và kết thúc rõ ràng, điểm kết thúc nên ở vị trí và vai trò cao nhất trong lĩnh vực, ngành nghề bạn theo đuổi. Và dĩ nhiên bạn cần một thời gian dài để thực hiện điều đó.