các loại phần mềm CRM

Bạn đang ở đây

các loại phần mềm CRM

Phần mềm CRM là một phát minh vĩ đại của con người vào năm 1993. CRM đã trải qua một quãng thời gian dài, dần dần hoàn thiện và có được những tính năng tuyệt vời như bây giờ. Ngày nay, CRM là công cụ kinh doanh không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt và đưa doanh nghiệp tiến xa hơn bằng công nghệ.