Ban hành Tài liệu ISO

Bạn đang ở đây

Ban hành Tài liệu ISO

Phần mềm Quản lý Tài liệu ISO cho phép doanh nghiệp / tổ chức có thể phân loại và tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Không những hỗ trợ lưu trữ các biểu mẫu thường dùng của đơn vị, giải pháp còn hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra một quy trình tạo và kiểm duyệt tài liệu theo chuẩn ISO.

Nhu cầu Quản lý Tài liệu ISO


Thông thường đối với một văn bản đến trong doanh nghiệp, cần trải qua quy trình kiểm soát tài liệu tương đối dài và phức tạp như sau: