Phần mềm quản lý
Gói chuyên ngành

Pages

Gói cơ bản
 • Phần mềm quản lý nhân sự

  Vtranet không hướng tới việc thay thế cho một phần mềm quản lý ...

 • Phần mềm quản lý tài liệu ISO

  Phần mềm Vtranet do công ty Vinno phát triển cho phép doanh nghiệp / tổ chức có thể phân loại và tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng và hiệu quả...

 • Phần mềm quản lý dự án

  Đa phần các doanh nghiệp đều đang sử dụng Ms Project và Excel để quản lý các thông tin dự án. Tuy nhiên, khi quản lý cùng 1 lúc nhiều dự án với nhiều người cùng tham gia thì cả...

 • Phần mềm quản lý công việc

  Ngày nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đang là một xu thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, bởi hiệu quả mang lại từ phần mềm với hoạt đông kinh...

 • Phần mềm quản lý khách hàng

  Quản trị dữ liệu thông tin và chăm sóc khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp, vì khách hàng là nguồn cung cấp lợi nhuận chính cho doanh nghiệp. Vì...